مرکز سفارشگیری آنلاین محصولات چاپی

۰۷۱۹۱۳۰۱۰۰۳
چاپ کارت ویزیت فانتزی

قیمت های مندرج در سایت فقط مختص همکاران محترم میباشد
مهلت ثبت سفارش یکروزه «شنبه تا چهارشنبه» (روز کاری) قبل از ساعت 10:45 صبح میباشد(راهنمای محاسبه زمان تحویل)


1- این دسته از محصولات شامل انواع کارت ویزیت های 9در6 ، مربع و دایره میباشد.
2- توصیه میشود در طرفین کار حداقل 5 میلیمتر حاشیه در نظر بگیرید.
3- سایز تحویلی کارت ویزیت دایره 5.4 در 5.4 میباشد. بنابراین دایره فرضی برای طراحی با این قطر درنظرگرفته شود . حداقل 4 میلیمتر فاصله از طرفین دایره لحاظ گردد.
4- از قرار دادن هر نوع کادر در حاشیه طرح جداً خودداری نمایید. زیرا احتمال نامتقارن شدن کارت پس از برش وجود دارد.
5- به علت در کنار هم قرار گرفتن تعداد زیادی از انواع کارت با رنگ های متنوع، احتمال تغییر رنگ آن ها علی الخصوص رنگ های حساس (آبی و سورمه ای، زرشکی و آلبالویی، خاکستری یا طوسی و مشکی یا طلایی)، وجود دارد و مشمول گارانتی نمیشود.
6- «یووی برجسته و طلاکوب» شامل نوشته و خطوط ریز نباشد.فایل یووی باید از طرفین 5 میلیمتر فاصله داشته باشد ، در غیر این صورت احتمال جدا شدن از روی کارت حین برش، در آنها وجود دارد. امکان جابه جایی فایل یووی برجسته/طلاکوب تا 3 میلیمتر در این محصول وجود دارد . یووی برجسته تمپلات و همچنین جابجایی یووی و ریزش طلاکوب شامل گارانتی نمی باشد.
7- کد رنگ اشتباه موجب ابطال گارانتی میشود. (مشاهده راهنما و جدول رنگ)

جهت مشاهده قیمت ها وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید. جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید
دنبال چه محصولی میگردی؟ در کادر روبرو بنویس

+ لیست قیمت کارت ویزیت سلفون براق ۹ در ۶ دورگرد ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ یک رو ۱۰۰۰ عددی یک روزه ------- ۱ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی یک روزه ------- ۱ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت سلفون براق ۹ در ۶ دورگرد ۵۰۰ تایی ۵۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۵۰۰ عددی یک روزه ------- ۱ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ * ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۵۰۰ عددی عادی ------- ۴ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات ۹ در ۶ دورگرد ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ یک رو ۱۰۰۰ عددی یک روزه ------- ۱ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی یک روزه ------- ۱ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ * ۸.۷ در ۵.۷ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ * ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ * ۸.۷ در ۵.۷ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ * ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات ۹ در ۶ دورگرد ۵۰۰ تایی ۵۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۵۰۰ عددی یک روزه ------- ۱ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ * ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۵۰۰ عددی عادی ------- ۴ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت سلفون براق مربع دورگرد ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
مربع ۵.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی یک روزه ------- ۱ روز کاری
مربع ۵.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
مربع ۵.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
مربع ۵.۷ در ۵.۷ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۸ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات مربع دورگرد ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
مربع ۵.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی یک روزه ------- ۱ روز کاری
مربع ۵.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
مربع ۵.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
مربع ۵.۷ در ۵.۷ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۸ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت سلفون براق دایره

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
دایره ۵.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
دایره ۵.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۸ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات دایره

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
دایره ۵.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
دایره ۵.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۸ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت سلفون براق هشت ضلعی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
هشت ضلعی ۵.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
هشت ضلعی ۵.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۸ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات هشت ضلعی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
هشت ضلعی ۵.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
هشت ضلعی ۵.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۸ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت بدون روکش ۹ در ۶ دورگرد ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات

+ لیست قیمت کارت ویزیت سلفون براق دور تخت ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ یک رو ۱۰۰۰ عددی یک روزه ------- ۱ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی یک روزه ------- ۱ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت سلفون براق دور تخت ۵۰۰ تایی ۵۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۵۰۰ عددی یک روزه ------- ۱ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۵۰۰ عددی عادی ------- ۳ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات دور تخت ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ یک رو ۱۰۰۰ عددی یک روزه ------- ۱ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی یک روزه ------- ۱ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات دور تخت ۵۰۰ تایی ۵۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۵۰۰ عددی یک روزه ------- ۱ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۵۰۰ عددی عادی ------- ۴ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت سلفون براق طرح موج ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ * ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۵ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت براق ۹ در ۶ ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۲ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۸ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت براق ۹ در ۶ ۵۰۰ تایی ۵۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ * ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۵۰۰ عددی سریع ------- ۸ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ * ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۵۰۰ عددی عادی ------- ۱۳ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت براق مربع ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
مربع ۵.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
مربع ۵.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۵ روز کاری
مربع ۵.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۸ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت براق مربع ۵۰۰ تایی ۵۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
مربع ۵.۷ در ۵.۷ دو رو ۵۰۰ عددی سریع ------- ۸ روز کاری
مربع ۵.۷ در ۵.۷ دو رو ۵۰۰ عددی عادی ------- ۱۳ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت براق دایره ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
دایره قطر ۵.۵ ۵.۸ در ۵.۸ دو رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
دایره قطر ۵.۵ ۵.۸ در ۵.۸ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۵.۵ ۵.۸ در ۵.۸ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت براق - طلاکوب (لمینت طلا کارت براق دو رو دورگرد) ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ * ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت براق طرح موج ۵۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۵۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات طرح موج دو لب گرد ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ * ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۵ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت مات ۹ در ۶ ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۸ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۳ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت مات ۹ در ۶ ۵۰۰ تایی ۵۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۵۰۰ عددی سریع ------- ۸ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۵۰۰ عددی عادی ------- ۱۳ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات ۹ در ۶ دورگرد + یووی موضعی ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ * ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۴ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت مات مربع ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
مربع ۵.۸ در ۵.۸ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۳ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت مات مربع ۵۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
مربع ۵.۷ در ۵.۷ دو رو ۵۰۰ عددی سریع ------- ۸ روز کاری
مربع ۵.۷ در ۵.۷ دو رو ۵۰۰ عددی عادی ------- ۱۳ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات ۹ در ۶ دورگرد + طلاکوب ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ * ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت مات دایره ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
دایره قطر ۵.۵ ۵.۸ در ۵.۸ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۳ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت مات دایره ۵۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
دایره قطر ۵ ۵.۸ در ۵.۸ دو رو ۵۰۰ عددی سریع ------- ۸ روز کاری
دایره قطر ۵ ۵.۸ در ۵.۸ دو رو ۵۰۰ عددی عادی ------- ۱۳ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مخملی ۹ در ۶ دورگرد ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ * ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۰ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مخملی + یووی موضعی ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ * ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۳ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت مات طرح موج ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۸ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۳ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت مات طرح موج ۵۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۵۰۰ عددی عادی ------- ۱۳ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مخملی - طلاکوب ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ * ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۳ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت طرح چرم ۹ در ۶ دورگرد (کارت چرم) ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ * ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۸ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت مات - طلاکوب (طلا کارت لمینت مات) ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۳ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت برجسته دو رو دورگرد - ۹ در ۶ ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ * ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ * ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۴ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت برجسته بزرگ ۵۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ دورگرد - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۵۰۰ عددی عادی ------- ۱۳ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت برجسته کوچک - مربع ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
یووی برجسته - مربع دورگرد ۵.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
یووی برجسته - مربع دورگرد ۵.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۴ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت برجسته کوچک - مربع ۵۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
مربع دورگرد ۵.۷ در ۵.۷ دو رو ۵۰۰ عددی عادی ------- ۱۳ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت برجسته - طلاکوب دورو دورگرد - ۹ در ۶ ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ * ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت برجسته و طلاکوب کوچک دو رو دورگرد - مربع ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
مربع * ۵.۶ در ۵.۹ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی دو رو دورگرد - ۹ در ۶ ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ * ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۹ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ * ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۳ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی دو رو دورگرد کوچک - مربع ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
مربع * ۵.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۹ روز کاری
مربع * ۵.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۳ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی دو رو دورگرد - ۹ در ۶ ۵۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ * ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۵۰۰ عددی سریع ------- ۹ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ * ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۵۰۰ عددی عادی ------- ۱۳ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی دو رو دورگرد کوچک - مربع ۵۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
مربع * ۵.۷ در ۵.۷ دو رو ۵۰۰ عددی سریع ------- ۹ روز کاری
مربع * ۵.۷ در ۵.۷ دو رو ۵۰۰ عددی عادی ------- ۱۳ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی طلاکوب کوچک (مربع) - ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
مربع ۵.۶ در ۵.۹ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۶ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی طلاکوب دورگرد - ۹ در ۶ ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۶ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت براق طرح موج ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ * ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۶ روز کاری
۹ در ۶ - بزرگ * ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت برجسته طرح موج ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت کرافت ۹ در ۶ دورگرد ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ * ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۸ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم - نقره کوب ۹ در ۶ دورگرد ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ * ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۲۰ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم ۹ در ۶ دورگرد ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ * ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۸ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت کتان امباس ۹ در ۶ دورگرد ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ * ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۳ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت کتان امباس طلاکوب ۹ در ۶ دورگرد ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
۹ در ۶ - بزرگ * ۸.۷ در ۵.۷ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۸ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت براق دور تخت - سایز/قالب دلخواه(غیرفعال)

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات