مرکز سفارشگیری آنلاین محصولات چاپی

۰۷۱۹۱۳۰۱۰۰۳
چاپ کارت ویزیت ساده (8.5x4.8)

قیمت های مندرج در سایت فقط مختص همکاران محترم میباشد
مهلت ثبت سفارش یکروزه «شنبه تا چهارشنبه» (روز کاری) قبل از ساعت 10:45 صبح میباشد(راهنمای محاسبه زمان تحویل)


1- این دسته از محصولات شامل کارت ویزیت با ابعاد 8/5 در 4/8 و سایز آزاد میباشد.
2- امکان سفارش کارت ویزیت «سلفون براق و سلفون مات و بدون روکش» با ابعاد دلخواه و قالب خاص وجود دارد.
3- در طرفین کار حداقل 5 میلیمتر حاشیه در نظر بگیرید.
4- از قرار دادن هر نوع کادر در حاشیه طرح جداً خودداری نمایید. زیرا احتمال نامتقارن شدن کارت پس از برش وجود دارد.
5- به علت در کنار هم قرار گرفتن تعداد زیادی از انواع کارت با رنگ های متنوع، احتمال تغییر رنگ آن ها علی الخصوص رنگ های حساس (آبی و سورمه ای، زرشکی و آلبالویی، خاکستری یا طوسی و مشکی یا طلایی)، وجود دارد و مشمول گارانتی نمیشود.
6- «یووی برجسته و طلاکوب» شامل نوشته و خطوط ریز نباشد.فایل یووی باید از طرفین 5 میلیمتر فاصله داشته باشد ، در غیر این صورت احتمال جدا شدن از روی کارت حین برش، در آنها وجود دارد. امکان جابه جایی فایل یووی برجسته/طلاکوب تا 3 میلیمتر در این محصول وجود دارد . یووی برجسته تمپلات و همچنین جابجایی یووی و ریزش طلاکوب شامل گارانتی نمی باشد.
7- کد رنگ اشتباه شامل گارانتی نیست (مشاهده راهنما و جدول رنگ)


جهت مشاهده قیمت ها وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید. جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید
دنبال چه محصولی میگردی؟ در کادر روبرو بنویس

+ لیست قیمت کارت ویزیت سلفون براق ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
آزاد ۸.۵ در ۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی یک روزه ------- ۱ روز کاری
آزاد ۸.۵ در ۴.۸ دو رو ۱۰۰۰ عددی یک روزه ------- ۱ روز کاری
آزاد ۸.۵ در ۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
آزاد ۸.۵ در ۴.۸ دو رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
آزاد ۸.۵ در ۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
آزاد ۸.۵ در ۴.۸ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت سلفون براق ۵۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
آزاد ۸.۵ در ۴.۸ یک رو ۵۰۰ عددی یک روزه ------- ۱ روز کاری
آزاد ۸.۵ در ۴.۸ دو رو ۵۰۰ عددی یک روزه ------- ۱ روز کاری
آزاد ۸.۵ در ۴.۸ یک رو ۵۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
آزاد ۸.۵ در ۴.۸ دو رو ۵۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
آزاد ۸.۵ در ۴.۸ یک رو ۵۰۰ عددی عادی ------- ۸ روز کاری
آزاد ۸.۵ در ۴.۸ دو رو ۵۰۰ عددی عادی ------- ۸ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
آزاد ۸.۵ در ۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی یک روزه ------- ۱ روز کاری
آزاد ۸.۵ در ۴.۸ دو رو ۱۰۰۰ عددی یک روزه ------- ۱ روز کاری
آزاد ۸.۵ در ۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
آزاد ۸.۵ در ۴.۸ دو رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
آزاد ۸.۵ در ۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
آزاد ۸.۵ در ۴.۸ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات ۵۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
آزاد ۸.۵ در ۴.۸ یک رو ۵۰۰ عددی یک روزه ------- ۱ روز کاری
آزاد ۸.۵ در ۴.۸ دو رو ۵۰۰ عددی یک روزه ------- ۱ روز کاری
آزاد ۸.۵ در ۴.۸ یک رو ۵۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
آزاد ۸.۵ در ۴.۸ دو رو ۵۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
آزاد ۸.۵ در ۴.۸ یک رو ۵۰۰ عددی عادی ------- ۸ روز کاری
آزاد ۸.۵ در ۴.۸ دو رو ۵۰۰ عددی عادی ------- ۸ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت بدون روکش ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
آزاد ۸.۵ در ۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۵ روز کاری
آزاد ۸.۵ در ۴.۸ دو رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۵ روز کاری
آزاد ۸.۵ در ۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۸ روز کاری
آزاد ۸.۵ در ۴.۸ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۸ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات - طلاکوب ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
ویزیتی * ۸.۵ در ۴.۸ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۴ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مخملی ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
مخملی ویزیتی * ۸.۵ در ۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۰ روز کاری
مخملی ویزیتی * ۸.۵ در ۴.۸ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۰ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت سلفون براق طرح کتان (سوسماری) ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
سوسماری ویزیتی * ۸.۵ در ۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۳ روز کاری
سوسماری ویزیتی * ۸.۵ در ۴.۸ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۳ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت طرح چرم ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
چرم ویزیتی * ۸.۵ در ۴.۸ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۸ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی دور گرد ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
ویزیتی * ۸.۵ در ۴.۸ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۳ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی دورگرد ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات

+ لیست قیمت کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
کارتی ویزیتی * ۸.۵ در ۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۲۱ روز کاری
کارتی ویزیتی * ۸.۵ در ۴.۸ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۲۱ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت کتان امباس طلاکوب ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
ویزیتی * ۸.۵ در ۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۸ روز کاری
ویزیتی * ۸.۵ در ۴.۸ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۸ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت کتان امباس ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
ویزیتی * ۸.۵ در ۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
ویزیتی * ۸.۵ در ۴.۸ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت کتان آلمان (اصل) ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات

+ لیست قیمت مقوا پشت طوسی ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات

+ لیست قیمت کارت ویزیت کرافت ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
آزاد ۸.۵ در ۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۸ روز کاری
آزاد ۸.۵ در ۴.۸ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۸ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت برجسته دورگرد - ویزیتی ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
لمینت برجسته ویزیتی * ۸.۵ در ۴.۸ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت برجسته دور تخت - با سایز یا قالب دلخواه

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
سایز دلخواه با امکان قالب زنی ۸.۵ در ۴.۸ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۳ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت براق دور تخت - با سایز یا قالب دلخواه

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
سایز دلخواه با امکان قالب زنی ۸.۵ در ۴.۸ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۳ روز کاری

+ لیست قیمت کارت ویزیت لمینت مات دور تخت - با سایز یا قالب دلخواه

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
سایز دلخواه با امکان قالب زنی ۸.۵ در ۴.۸ دو رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۳ روز کاری