مرکز سفارشگیری آنلاین محصولات چاپی

۰۷۱۹۱۳۰۱۰۰۳
چاپ برچسب دایره و بیضی

قیمت های مندرج در سایت فقط مختص همکاران محترم میباشد
لیبل های دایره بدون دریافت هزینه قالب زنی و ساخت قالب ارائه میشوند.در هزینه های خود صرفه جویی کنید.
مهلت ثبت سفارش برچسب سه روزه «شنبه تا چهارشنبه» (روز کاری) قبل از ساعت 10:45 صبح میباشد(راهنمای محاسبه زمان تحویل)


1- -برای تولید برچسب در فرم عمومی، از کاغذ برچسب استاندارد موجود در بازار استفاده شده، و ضمانتی برای میزان چسبندگی آن روی همه انواع سطوح وجود ندارد.
2- توصیه میشود در فاصله سه میلیمتری از داخل دایره فرضی، نوشته یا طرح مهم قرار داده نشود.
3- با توجه به احتمال جا به جایی قالب در زمان قالب زنی ، از گذاشتن کادر دور لیبل خودداری نموده و رنگ دایره و پس زمینه را یکسان کنید در صورت عدم رعایت این موارد شامل گارانتی نمیشود.
4- به علت در کنار هم قرار گرفتن چند کار با رنگ های متنوع، احتمال تغییر رنگ آن ها علی الخصوص رنگ های حساس (آبی و سورمه ای، زرشکی و آلبالویی، خاکستری یا طوسی و مشکی یا طلایی)، وجود دارد و مشمول گارانتی نمیشود.
5- کد رنگ اشتباه باعث ابطال گارانتی میشود (مشاهده راهنما و جدول رنگ)


جهت مشاهده قیمت ها وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید. جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید
دنبال چه محصولی میگردی؟ در کادر روبرو بنویس

+ لیست قیمت برچسب دایره - بدون روکش ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
دایره قطر ۲ ۲.۳ در ۲.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
دایره قطر ۲.۵ ۲.۸ در ۲.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
دایره قطر ۳ ۳.۳ در ۳.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
دایره قطر ۳.۵ ۳.۸ در ۳.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
دایره قطر ۴ ۴.۳ در ۴.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
دایره قطر ۴.۵ ۴.۸ در ۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
دایره قطر ۵ ۵.۳ در ۵.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
دایره قطر ۵.۵ ۵.۸ در ۵.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
دایره قطر ۶.۵ ۶.۸ در ۶.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
دایره قطر ۶ ۶.۳ در ۶.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
دایره قطر ۷ ۷.۳ در ۷.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
دایره قطر ۷.۵ ۷.۸ در ۷.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
دایره قطر ۸ ۸.۳ در ۸.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
دایره قطر ۸.۵ ۸.۸ در ۸.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
دایره قطر ۹ ۹.۳ در ۹.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
دایره قطر ۹.۵ ۹.۸ در ۹.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
دایره قطر ۱۰ ۱۰.۳ در ۱۰.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
دایره قطر ۱۰.۵ ۱۰.۸ در ۱۰.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
دایره قطر ۱۱.۵ ۱۱.۸ در ۱۱.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
دایره قطر ۱۱ ۱۱.۳ در ۱۱.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
دایره قطر ۱۲ ۱۲.۳ در ۱۲.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
دایره قطر ۱۲.۵ ۱۲.۸ در ۱۲.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
دایره قطر ۱۳ ۱۳.۳ در ۱۳.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
دایره قطر ۱۳.۵ ۱۳.۸ در ۱۳.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
دایره قطر ۱۴ ۱۴.۳ در ۱۴.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
دایره قطر ۱۴.۵ ۱۴.۸ در ۱۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
دایره قطر ۱۵ ۱۵.۳ در ۱۵.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
دایره قطر ۱۶ ۱۶.۳ در ۱۶.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
دایره قطر ۱۷ ۱۷.۳ در ۱۷.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
دایره قطر ۱۸ ۱۸.۳ در ۱۸.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
دایره قطر ۱۹ ۱۹.۳ در ۱۹.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
دایره قطر ۲۰ ۲۰.۳ در ۲۰.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
دایره قطر ۲ ۲.۳ در ۲.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۲.۵ ۲.۸ در ۲.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۳ ۳.۳ در ۳.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۳.۵ ۳.۸ در ۳.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۴ ۴.۳ در ۴.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۴.۵ ۴.۸ در ۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۵ ۵.۳ در ۵.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۵.۵ ۵.۸ در ۵.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۶.۵ ۶.۸ در ۶.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۶ ۶.۳ در ۶.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۷ ۷.۳ در ۷.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۷.۵ ۷.۸ در ۷.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۸ ۸.۳ در ۸.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۸.۵ ۸.۸ در ۸.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۹ ۹.۳ در ۹.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۹.۵ ۹.۸ در ۹.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۱۰ ۱۰.۳ در ۱۰.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۱۰.۵ ۱۰.۸ در ۱۰.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۱۱.۵ ۱۱.۸ در ۱۱.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۱۱ ۱۱.۳ در ۱۱.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۱۲ ۱۲.۳ در ۱۲.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۱۲.۵ ۱۲.۸ در ۱۲.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۱۳ ۱۳.۳ در ۱۳.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۱۳.۵ ۱۳.۸ در ۱۳.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۱۴ ۱۴.۳ در ۱۴.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۱۴.۵ ۱۴.۸ در ۱۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۱۵ ۱۵.۳ در ۱۵.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۱۶ ۱۶.۳ در ۱۶.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۱۷ ۱۷.۳ در ۱۷.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۱۸ ۱۸.۳ در ۱۸.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۱۹ ۱۹.۳ در ۱۹.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۲۰ ۲۰.۳ در ۲۰.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۲ ۲.۳ در ۲.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
دایره قطر ۲.۵ ۲.۸ در ۲.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
دایره قطر ۳ ۳.۳ در ۳.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
دایره قطر ۳.۵ ۳.۸ در ۳.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
دایره قطر ۴ ۴.۳ در ۴.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
دایره قطر ۴.۵ ۴.۸ در ۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
دایره قطر ۵ ۵.۳ در ۵.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
دایره قطر ۵.۵ ۵.۸ در ۵.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
دایره قطر ۶.۵ ۶.۸ در ۶.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
دایره قطر ۶ ۶.۳ در ۶.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
دایره قطر ۷ ۷.۳ در ۷.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
دایره قطر ۷.۵ ۷.۸ در ۷.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
دایره قطر ۸ ۸.۳ در ۸.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
دایره قطر ۸.۵ ۸.۸ در ۸.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
دایره قطر ۹ ۹.۳ در ۹.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
دایره قطر ۹.۵ ۹.۸ در ۹.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
دایره قطر ۱۰ ۱۰.۳ در ۱۰.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
دایره قطر ۱۰.۵ ۱۰.۸ در ۱۰.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
دایره قطر ۱۱.۵ ۱۱.۸ در ۱۱.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
دایره قطر ۱۱ ۱۱.۳ در ۱۱.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
دایره قطر ۱۲ ۱۲.۳ در ۱۲.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
دایره قطر ۱۲.۵ ۱۲.۸ در ۱۲.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
دایره قطر ۱۳ ۱۳.۳ در ۱۳.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
دایره قطر ۱۳.۵ ۱۳.۸ در ۱۳.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
دایره قطر ۱۴ ۱۴.۳ در ۱۴.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
دایره قطر ۱۴.۵ ۱۴.۸ در ۱۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
دایره قطر ۱۵ ۱۵.۳ در ۱۵.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
دایره قطر ۱۶ ۱۶.۳ در ۱۶.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
دایره قطر ۱۷ ۱۷.۳ در ۱۷.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
دایره قطر ۱۸ ۱۸.۳ در ۱۸.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
دایره قطر ۱۹ ۱۹.۳ در ۱۹.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
دایره قطر ۲۰ ۲۰.۳ در ۲۰.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری

+ لیست قیمت برچسب دایره - سلفون براق ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
دایره قطر ۲ ۲.۳ در ۲.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۲.۵ ۲.۸ در ۲.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۳ ۳.۳ در ۳.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۳.۵ ۳.۸ در ۳.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۴ ۴.۳ در ۴.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۴.۵ ۴.۸ در ۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۵ ۵.۳ در ۵.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۵.۵ ۵.۸ در ۵.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۶.۵ ۶.۸ در ۶.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۶ ۶.۳ در ۶.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۷ ۷.۳ در ۷.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۷.۵ ۷.۸ در ۷.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۸ ۸.۳ در ۸.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۸.۵ ۸.۸ در ۸.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۹ ۹.۳ در ۹.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۹.۵ ۹.۸ در ۹.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۱۰ ۱۰.۳ در ۱۰.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۱۰.۵ ۱۰.۸ در ۱۰.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۱۱.۵ ۱۱.۸ در ۱۱.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۱۱ ۱۱.۳ در ۱۱.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۱۲ ۱۲.۳ در ۱۲.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۱۲.۵ ۱۲.۸ در ۱۲.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۱۳ ۱۳.۳ در ۱۳.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۱۳.۵ ۱۳.۸ در ۱۳.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۱۴ ۱۴.۳ در ۱۴.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۱۴.۵ ۱۴.۸ در ۱۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۱۵ ۱۵.۳ در ۱۵.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۱۶ ۱۶.۳ در ۱۶.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۱۷ ۱۷.۳ در ۱۷.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۱۸ ۱۸.۳ در ۱۸.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۱۹ ۱۹.۳ در ۱۹.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۲۰ ۲۰.۳ در ۲۰.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
دایره قطر ۲ ۲.۳ در ۲.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۲.۵ ۲.۸ در ۲.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۳ ۳.۳ در ۳.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۳.۵ ۳.۸ در ۳.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۴ ۴.۳ در ۴.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۴.۵ ۴.۸ در ۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۵ ۵.۳ در ۵.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۵.۵ ۵.۸ در ۵.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۶.۵ ۶.۸ در ۶.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۶ ۶.۳ در ۶.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۷ ۷.۳ در ۷.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۷.۵ ۷.۸ در ۷.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۸ ۸.۳ در ۸.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۸.۵ ۸.۸ در ۸.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۹ ۹.۳ در ۹.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۹.۵ ۹.۸ در ۹.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۱۰ ۱۰.۳ در ۱۰.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۱۰.۵ ۱۰.۸ در ۱۰.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۱۱.۵ ۱۱.۸ در ۱۱.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۱۱ ۱۱.۳ در ۱۱.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۱۲ ۱۲.۳ در ۱۲.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۱۲.۵ ۱۲.۸ در ۱۲.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۱۳ ۱۳.۳ در ۱۳.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۱۳.۵ ۱۳.۸ در ۱۳.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۱۴ ۱۴.۳ در ۱۴.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۱۴.۵ ۱۴.۸ در ۱۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۱۵ ۱۵.۳ در ۱۵.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۱۶ ۱۶.۳ در ۱۶.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۱۷ ۱۷.۳ در ۱۷.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۱۸ ۱۸.۳ در ۱۸.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۱۹ ۱۹.۳ در ۱۹.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۲۰ ۲۰.۳ در ۲۰.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری

+ لیست قیمت برچسب دایره - یووی ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
دایره قطر ۲ ۲.۳ در ۲.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۲.۵ ۲.۸ در ۲.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۳ ۳.۳ در ۳.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۳.۵ ۳.۸ در ۳.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۴ ۴.۳ در ۴.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۴.۵ ۴.۸ در ۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۵ ۵.۳ در ۵.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۵.۵ ۵.۸ در ۵.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۶.۵ ۶.۸ در ۶.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۶ ۶.۳ در ۶.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۷ ۷.۳ در ۷.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۷.۵ ۷.۸ در ۷.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۸ ۸.۳ در ۸.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۸.۵ ۸.۸ در ۸.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۹ ۹.۳ در ۹.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۹.۵ ۹.۸ در ۹.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۱۰ ۱۰.۳ در ۱۰.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۱۰.۵ ۱۰.۸ در ۱۰.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۱۱.۵ ۱۱.۸ در ۱۱.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۱۱ ۱۱.۳ در ۱۱.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۱۲ ۱۲.۳ در ۱۲.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۱۲.۵ ۱۲.۸ در ۱۲.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۱۳ ۱۳.۳ در ۱۳.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۱۳.۵ ۱۳.۸ در ۱۳.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۱۴ ۱۴.۳ در ۱۴.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۱۴.۵ ۱۴.۸ در ۱۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۱۵ ۱۵.۳ در ۱۵.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۱۶ ۱۶.۳ در ۱۶.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۱۷ ۱۷.۳ در ۱۷.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۱۸ ۱۸.۳ در ۱۸.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۱۹ ۱۹.۳ در ۱۹.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
دایره قطر ۲۰ ۲۰.۳ در ۲۰.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری

+ لیست قیمت برچسب بیضی - بدون روکش ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
کد O-۰۱ ۲.۵ در ۴.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
کد O-۰۲ ۲.۸ در ۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
کد O-۰۳ ۳.۱ در ۵.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
کد O-۰۴ ۳.۴ در ۵.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
کد O-۰۵ ۳.۶ در ۶.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
کد O-۰۶ ۳.۹ در ۶.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
کد O-۰۷ ۴.۲ در ۷.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
کد O-۰۸ ۴.۵ در ۷.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
کد O-۰۹ ۴.۸ در ۸.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
کد O-۱۰ ۵.۱ در ۸.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
کد O-۱۱ ۵.۴ در ۹.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
کد O-۱۲ ۵.۸ در ۱۰.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
کد O-۱۳ ۶.۳ در ۱۱.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
کد O-۱۴ ۶.۹ در ۱۲.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
کد O-۱۵ ۷.۵ در ۱۳.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
کد O-۱۶ ۸ در ۱۴.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
کد O-۱۷ ۸.۶ در ۱۵.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
کد O-۱۸ ۹.۱ در ۱۶.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
کد O-۱۹ ۹.۶ در ۱۷.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
کد O-۲۰ ۱۰.۲ در ۱۸.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
کد O-۲۱ ۱۰.۸ در ۱۹.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
کد O-۲۲ ۱۱.۳ در ۲۰.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۳ روز کاری
کد O-۰۱ ۲.۵ در ۴.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۰۲ ۲.۸ در ۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۰۳ ۳.۱ در ۵.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۰۴ ۳.۴ در ۵.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۰۵ ۳.۶ در ۶.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۰۶ ۳.۹ در ۶.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۰۷ ۴.۲ در ۷.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۰۸ ۴.۵ در ۷.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۰۹ ۴.۸ در ۸.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۱۰ ۵.۱ در ۸.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۱۱ ۵.۴ در ۹.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۱۲ ۵.۸ در ۱۰.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۱۳ ۶.۳ در ۱۱.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۱۴ ۶.۹ در ۱۲.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۱۵ ۷.۵ در ۱۳.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۱۶ ۸ در ۱۴.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۱۷ ۸.۶ در ۱۵.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۱۸ ۹.۱ در ۱۶.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۱۹ ۹.۶ در ۱۷.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۲۰ ۱۰.۲ در ۱۸.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۲۱ ۱۰.۸ در ۱۹.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۲۲ ۱۱.۳ در ۲۰.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۰۱ ۲.۵ در ۴.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد O-۰۲ ۲.۸ در ۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد O-۰۳ ۳.۱ در ۵.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد O-۰۴ ۳.۴ در ۵.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد O-۰۵ ۳.۶ در ۶.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد O-۰۶ ۳.۹ در ۶.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد O-۰۷ ۴.۲ در ۷.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد O-۰۸ ۴.۵ در ۷.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد O-۰۹ ۴.۸ در ۸.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد O-۱۰ ۵.۱ در ۸.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد O-۱۱ ۵.۴ در ۹.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد O-۱۲ ۵.۸ در ۱۰.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد O-۱۳ ۶.۳ در ۱۱.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد O-۱۴ ۶.۹ در ۱۲.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد O-۱۵ ۷.۵ در ۱۳.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد O-۱۶ ۸ در ۱۴.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد O-۱۷ ۸.۶ در ۱۵.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد O-۱۸ ۹.۱ در ۱۶.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد O-۱۹ ۹.۶ در ۱۷.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد O-۲۰ ۱۰.۲ در ۱۸.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد O-۲۱ ۱۰.۸ در ۱۹.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد O-۲۲ ۱۱.۳ در ۲۰.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری

+ لیست قیمت برچسب بیضی - سلفون براق ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
کد O-۰۱ ۲.۵ در ۴.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۰۲ ۲.۸ در ۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۰۳ ۳.۱ در ۵.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۰۴ ۳.۴ در ۵.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۰۵ ۳.۶ در ۶.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۰۶ ۳.۹ در ۶.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۰۷ ۴.۲ در ۷.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۰۸ ۴.۵ در ۷.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۰۹ ۴.۸ در ۸.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۱۰ ۵.۱ در ۸.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۱۱ ۵.۴ در ۹.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۱۲ ۵.۸ در ۱۰.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۱۳ ۶.۳ در ۱۱.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۱۴ ۶.۹ در ۱۲.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۱۵ ۷.۵ در ۱۳.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۱۶ ۸ در ۱۴.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۱۷ ۸.۶ در ۱۵.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۱۸ ۹.۱ در ۱۶.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۱۹ ۹.۶ در ۱۷.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۲۰ ۱۰.۲ در ۱۸.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۲۱ ۱۰.۸ در ۱۹.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۲۲ ۱۱.۳ در ۲۰.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد O-۰۱ ۲.۵ در ۴.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۰۲ ۲.۸ در ۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۰۳ ۳.۱ در ۵.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۰۴ ۳.۴ در ۵.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۰۵ ۳.۶ در ۶.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۰۶ ۳.۹ در ۶.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۰۷ ۴.۲ در ۷.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۰۸ ۴.۵ در ۷.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۰۹ ۴.۸ در ۸.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۱۰ ۵.۱ در ۸.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۱۱ ۵.۴ در ۹.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۱۲ ۵.۸ در ۱۰.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۱۳ ۶.۳ در ۱۱.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۱۴ ۶.۹ در ۱۲.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۱۵ ۷.۵ در ۱۳.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۱۶ ۸ در ۱۴.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۱۷ ۸.۶ در ۱۵.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۱۸ ۹.۱ در ۱۶.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۱۹ ۹.۶ در ۱۷.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۲۰ ۱۰.۲ در ۱۸.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۲۱ ۱۰.۸ در ۱۹.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۲۲ ۱۱.۳ در ۲۰.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری

+ لیست قیمت برچسب بیضی - یووی ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
کد O-۰۱ ۲.۵ در ۴.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۰۲ ۲.۸ در ۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۰۳ ۳.۱ در ۵.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۰۴ ۳.۴ در ۵.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۰۵ ۳.۶ در ۶.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۰۶ ۳.۹ در ۶.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۰۷ ۴.۲ در ۷.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۰۸ ۴.۵ در ۷.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۰۹ ۴.۸ در ۸.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۱۰ ۵.۱ در ۸.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۱۱ ۵.۴ در ۹.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۱۲ ۵.۸ در ۱۰.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۱۳ ۶.۳ در ۱۱.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۱۴ ۶.۹ در ۱۲.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۱۵ ۷.۵ در ۱۳.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۱۶ ۸ در ۱۴.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۱۷ ۸.۶ در ۱۵.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۱۸ ۹.۱ در ۱۶.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۱۹ ۹.۶ در ۱۷.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۲۰ ۱۰.۲ در ۱۸.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۲۱ ۱۰.۸ در ۱۹.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد O-۲۲ ۱۱.۳ در ۲۰.۳ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری