مرکز سفارشگیری آنلاین محصولات چاپی

۰۷۱۹۱۳۰۱۰۰۳
چاپ برچسب با قالب خاص

قیمت های مندرج در سایت فقط مختص همکاران محترم میباشد
مهلت ثبت سفارش برچسب قالب خاص«شنبه تا چهارشنبه» (روز کاری) قبل از ساعت 10:45 صبح بوده و پنجشنبه روز کاری محسوب نمیشود.(راهنمای محاسبه زمان تحویل)


1- برای مشاهده نقشه (قالب) های آماده برچسب قالبدار بر روی این لینک کلیک نمایید.
2-برای تولید برچسب در فرم عمومی، از کاغذ برچسب استاندارد موجود در بازار استفاده شده، و ضمانتی برای میزان چسبندگی آن روی همه انواع سطوح وجود ندارد.
3- با توجه به احتمال خطای برش در طراحی خود حاشیه 5 میلیمتری در نظر بگیرید و ترجیحا از قرار دادن کادر در حاشیه خودداری نمایید
4- به علت در کنار هم قرار گرفتن تعداد زیادی از انواع کارت با رنگ های متنوع، احتمال تغییر رنگ آن ها علی الخصوص رنگ های حساس (آبی و سورمه ای، زرشکی و آلبالویی، خاکستری یا طوسی و مشکی یا طلایی)، وجود دارد و مشمول گارانتی نمیشود.
5- کد رنگ اشتباه باعث ابطال گارانتی میشود (مشاهده راهنما و جدول رنگ)


جهت مشاهده قیمت ها وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید. جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید
دنبال چه محصولی میگردی؟ در کادر روبرو بنویس

+ لیست قیمت برچسب با قالب خاص - بدون روکش ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
کد B-۰۱/۱ ۱۵.۴ در ۱۲.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۰۱/۲ ۱۲.۴ در ۱۰.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۰۱/۳ ۹.۴ در ۷.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۰۱/۴ ۶.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۰۲/۲ ۱۳.۴ در ۳.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۰۲/۱ ۱۷.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۰۲/۳ ۱۰.۴ در ۲.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۰۳/۱ ۱۹.۴ در ۶.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۰۳/۲ ۱۶.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۰۳/۳ ۱۳.۴ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۰۴/۱ ۱۵.۴ در ۱۱.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۰۴/۲ ۱۱.۴ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۰۴/۳ ۷.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۰۵/۱ ۱۶.۴ در ۱۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۰۵/۲ ۱۳.۴ در ۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۰۵/۳ ۱۰.۴ در ۷ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۰۵/۴ ۷.۴ در ۵ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۰۶/۱ ۱۵.۴ در ۸.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۰۶/۲ ۱۲.۴ در ۶.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۰۶/۳ ۹.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۰۶/۴ ۶.۴ در ۳.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۰۷/۱ ۱۵.۴ در ۹.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۰۷/۲ ۱۲.۴ در ۷.۶ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۰۷/۳ ۹.۴ در ۵.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۰۸/۱ ۱۴.۹ در ۱۰.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۰۸/۲ ۱۱.۹ در ۸.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۰۸/۳ ۸.۹ در ۶.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۰۸/۴ ۶.۹ در ۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۰۹/۱ ۱۴.۹ در ۱۰.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۰۹/۲ ۱۱.۹ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۰۹/۳ ۸.۹ در ۶.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۰۹/۴ ۵.۹ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۰/۱ ۲۰.۴ در ۶.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۰/۲ ۱۷.۴ در ۵.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۰/۳ ۱۴.۴ در ۴.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۱/۱ ۱۷.۹ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۱/۲ ۱۵.۴ در ۶.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۱/۳ ۱۲.۹ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۱/۴ ۱۰.۴ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۲/۱ ۲۵.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۲/۲ ۲۰.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۲/۳ ۱۵.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۲/۴ ۱۰.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۳/۱ ۱۲.۴ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۳/۲ ۱۰.۴ در ۶.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۳/۳ ۸.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۳/۴ ۶.۴ در ۳.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۴/۱ ۱۷.۴ در ۴.۶ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۴/۲ ۱۵.۴ در ۴.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۴/۳ ۱۳.۴ در ۳.۶ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۵/۱ ۱۹.۴ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۵/۲ ۱۵.۴ در ۵.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۵/۳ ۱۱.۴ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۶/۱ ۲۱.۴ در ۶ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۶/۲ ۱۷.۴ در ۵ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۶/۳ ۱۳.۴ در ۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۷/۱ ۲۵.۴ در ۶.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۷/۲ ۲۱.۴ در ۵.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۷/۳ ۱۷.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۷/۴ ۱۳.۴ در ۳.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۸/۱ ۲۲.۴ در ۹.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۸/۲ ۱۷.۴ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۸/۳ ۱۲.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۹/۱ ۲۱.۴ در ۹.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۹/۲ ۱۸.۹ در ۷.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۹/۳ ۱۴.۴ در ۶.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۹/۴ ۱۰.۹ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۱۹/۵ ۷.۴ در ۳.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۰/۱ ۱۶.۴ در ۱۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۰/۲ ۱۲.۹ در ۱۱.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۰/۳ ۹.۴ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۰/۴ ۶.۷ در ۵.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۱/۱ ۱۷.۴ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۱/۲ ۱۴.۴ در ۶.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۱/۳ ۱۱.۴ در ۵.۵ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۱/۴ ۸.۴ در ۴.۲ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۲/۱ ۱۶ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۲/۲ ۱۳ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۲/۳ ۱۰ در ۳.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۳/۱ ۹.۴ در ۹.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۳/۲ ۷.۴ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۳/۳ ۵.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۳/۴ ۴.۴ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۴/۱ ۹.۴ در ۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۴/۲ ۷.۴ در ۷.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۴/۳ ۵.۴ در ۵.۲ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۵/۱ ۱۰.۴ در ۱۰.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۵/۲ ۸.۴ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۵/۳ ۶.۴ در ۶.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۵/۴ ۴.۴ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۶/۱ ۱۱.۶ در ۱۰.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۶/۲ ۹.۶ در ۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۶/۳ ۷.۶ در ۷.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۶/۴ ۵.۶ در ۵.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۷/۱ ۱۴.۴ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۷/۲ ۱۱.۴ در ۶.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۷/۳ ۸.۴ در ۵.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۸/۱ ۱۰.۴ در ۱۰.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۸/۲ ۷.۴ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۸/۳ ۴.۴ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۹/۱ ۱۲.۴ در ۱۲.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۹/۲ ۱۰.۴ در ۱۰.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۹/۳ ۸.۴ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۲۹/۴ ۶.۴ در ۶.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۳۰/۱ ۱۶.۴ در ۹.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۳۰/۲ ۱۳.۴ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۳۰/۳ ۱۰.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۳۰/۴ ۷.۴ در ۳.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۳۱/۱ ۱۰.۴ در ۹.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۳۱/۲ ۸.۴ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۳۱/۳ ۶.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۳۲/۱ ۲۰.۴ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۳۲/۲ ۱۶.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۳۲/۳ ۱۲.۴ در ۴.۶ یک رو ۱۰۰۰ عددی سریع ------- ۴ روز کاری
کد B-۰۱/۱ ۱۵.۴ در ۱۲.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۱/۲ ۱۲.۴ در ۱۰.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۱/۳ ۹.۴ در ۷.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۱/۴ ۶.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۲/۲ ۱۳.۴ در ۳.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۲/۱ ۱۷.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۲/۳ ۱۰.۴ در ۲.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۳/۱ ۱۹.۴ در ۶.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۳/۲ ۱۶.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۳/۳ ۱۳.۴ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۴/۱ ۱۵.۴ در ۱۱.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۴/۲ ۱۱.۴ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۴/۳ ۷.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۵/۱ ۱۶.۴ در ۱۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۵/۲ ۱۳.۴ در ۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۵/۳ ۱۰.۴ در ۷ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۵/۴ ۷.۴ در ۵ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۶/۱ ۱۵.۴ در ۸.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۶/۲ ۱۲.۴ در ۶.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۶/۳ ۹.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۶/۴ ۶.۴ در ۳.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۷/۱ ۱۵.۴ در ۹.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۷/۲ ۱۲.۴ در ۷.۶ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۷/۳ ۹.۴ در ۵.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۸/۱ ۱۴.۹ در ۱۰.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۸/۲ ۱۱.۹ در ۸.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۸/۳ ۸.۹ در ۶.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۸/۴ ۶.۹ در ۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۹/۱ ۱۴.۹ در ۱۰.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۹/۲ ۱۱.۹ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۹/۳ ۸.۹ در ۶.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۹/۴ ۵.۹ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۰/۱ ۲۰.۴ در ۶.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۰/۲ ۱۷.۴ در ۵.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۰/۳ ۱۴.۴ در ۴.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۱/۱ ۱۷.۹ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۱/۲ ۱۵.۴ در ۶.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۱/۳ ۱۲.۹ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۱/۴ ۱۰.۴ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۲/۱ ۲۵.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۲/۲ ۲۰.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۲/۳ ۱۵.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۲/۴ ۱۰.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۳/۱ ۱۲.۴ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۳/۲ ۱۰.۴ در ۶.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۳/۳ ۸.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۳/۴ ۶.۴ در ۳.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۴/۱ ۱۷.۴ در ۴.۶ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۴/۲ ۱۵.۴ در ۴.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۴/۳ ۱۳.۴ در ۳.۶ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۵/۱ ۱۹.۴ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۵/۲ ۱۵.۴ در ۵.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۵/۳ ۱۱.۴ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۶/۱ ۲۱.۴ در ۶ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۶/۲ ۱۷.۴ در ۵ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۶/۳ ۱۳.۴ در ۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۷/۱ ۲۵.۴ در ۶.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۷/۲ ۲۱.۴ در ۵.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۷/۳ ۱۷.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۷/۴ ۱۳.۴ در ۳.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۸/۱ ۲۲.۴ در ۹.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۸/۲ ۱۷.۴ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۸/۳ ۱۲.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۹/۱ ۲۱.۴ در ۹.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۹/۲ ۱۸.۹ در ۷.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۹/۳ ۱۴.۴ در ۶.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۹/۴ ۱۰.۹ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۹/۵ ۷.۴ در ۳.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۰/۱ ۱۶.۴ در ۱۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۰/۲ ۱۲.۹ در ۱۱.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۰/۳ ۹.۴ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۰/۴ ۶.۷ در ۵.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۱/۱ ۱۷.۴ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۱/۲ ۱۴.۴ در ۶.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۱/۳ ۱۱.۴ در ۵.۵ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۱/۴ ۸.۴ در ۴.۲ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۲/۱ ۱۶ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۲/۲ ۱۳ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۲/۳ ۱۰ در ۳.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۳/۱ ۹.۴ در ۹.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۳/۲ ۷.۴ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۳/۳ ۵.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۳/۴ ۴.۴ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۴/۱ ۹.۴ در ۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۴/۲ ۷.۴ در ۷.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۴/۳ ۵.۴ در ۵.۲ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۵/۱ ۱۰.۴ در ۱۰.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۵/۲ ۸.۴ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۵/۳ ۶.۴ در ۶.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۵/۴ ۴.۴ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۶/۱ ۱۱.۶ در ۱۰.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۶/۲ ۹.۶ در ۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۶/۳ ۷.۶ در ۷.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۶/۴ ۵.۶ در ۵.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۷/۱ ۱۴.۴ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۷/۲ ۱۱.۴ در ۶.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۷/۳ ۸.۴ در ۵.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۸/۱ ۱۰.۴ در ۱۰.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۸/۲ ۷.۴ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۸/۳ ۴.۴ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۹/۱ ۱۲.۴ در ۱۲.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۹/۲ ۱۰.۴ در ۱۰.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۹/۳ ۸.۴ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۹/۴ ۶.۴ در ۶.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۳۰/۱ ۱۶.۴ در ۹.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۳۰/۲ ۱۳.۴ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۳۰/۳ ۱۰.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۳۰/۴ ۷.۴ در ۳.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۳۱/۱ ۱۰.۴ در ۹.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۳۱/۲ ۸.۴ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۳۱/۳ ۶.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۳۲/۱ ۲۰.۴ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۳۲/۲ ۱۶.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۳۲/۳ ۱۲.۴ در ۴.۶ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۱/۱ ۱۵.۴ در ۱۲.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۰۱/۲ ۱۲.۴ در ۱۰.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۰۱/۳ ۹.۴ در ۷.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۰۱/۴ ۶.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۰۲/۲ ۱۳.۴ در ۳.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۰۲/۱ ۱۷.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۰۲/۳ ۱۰.۴ در ۲.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۰۳/۱ ۱۹.۴ در ۶.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۰۳/۲ ۱۶.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۰۳/۳ ۱۳.۴ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۰۴/۱ ۱۵.۴ در ۱۱.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۰۴/۲ ۱۱.۴ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۰۴/۳ ۷.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۰۵/۱ ۱۶.۴ در ۱۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۰۵/۲ ۱۳.۴ در ۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۰۵/۳ ۱۰.۴ در ۷ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۰۵/۴ ۷.۴ در ۵ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۰۶/۱ ۱۵.۴ در ۸.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۰۶/۲ ۱۲.۴ در ۶.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۰۶/۳ ۹.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۰۶/۴ ۶.۴ در ۳.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۰۷/۱ ۱۵.۴ در ۹.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۰۷/۲ ۱۲.۴ در ۷.۶ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۰۷/۳ ۹.۴ در ۵.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۰۸/۱ ۱۴.۹ در ۱۰.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۰۸/۲ ۱۱.۹ در ۸.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۰۸/۳ ۸.۹ در ۶.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۰۸/۴ ۶.۹ در ۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۰۹/۱ ۱۴.۹ در ۱۰.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۰۹/۲ ۱۱.۹ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۰۹/۳ ۸.۹ در ۶.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۰۹/۴ ۵.۹ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۰/۱ ۲۰.۴ در ۶.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۰/۲ ۱۷.۴ در ۵.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۰/۳ ۱۴.۴ در ۴.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۱/۱ ۱۷.۹ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۱/۲ ۱۵.۴ در ۶.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۱/۳ ۱۲.۹ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۱/۴ ۱۰.۴ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۲/۱ ۲۵.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۲/۲ ۲۰.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۲/۳ ۱۵.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۲/۴ ۱۰.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۳/۱ ۱۲.۴ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۳/۲ ۱۰.۴ در ۶.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۳/۳ ۸.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۳/۴ ۶.۴ در ۳.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۴/۱ ۱۷.۴ در ۴.۶ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۴/۲ ۱۵.۴ در ۴.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۴/۳ ۱۳.۴ در ۳.۶ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۵/۱ ۱۹.۴ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۵/۲ ۱۵.۴ در ۵.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۵/۳ ۱۱.۴ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۶/۱ ۲۱.۴ در ۶ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۶/۲ ۱۷.۴ در ۵ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۶/۳ ۱۳.۴ در ۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۷/۱ ۲۵.۴ در ۶.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۷/۲ ۲۱.۴ در ۵.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۷/۳ ۱۷.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۷/۴ ۱۳.۴ در ۳.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۸/۱ ۲۲.۴ در ۹.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۸/۲ ۱۷.۴ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۸/۳ ۱۲.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۹/۱ ۲۱.۴ در ۹.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۹/۲ ۱۸.۹ در ۷.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۹/۳ ۱۴.۴ در ۶.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۹/۴ ۱۰.۹ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۱۹/۵ ۷.۴ در ۳.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۰/۱ ۱۶.۴ در ۱۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۰/۲ ۱۲.۹ در ۱۱.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۰/۳ ۹.۴ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۰/۴ ۶.۷ در ۵.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۱/۱ ۱۷.۴ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۱/۲ ۱۴.۴ در ۶.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۱/۳ ۱۱.۴ در ۵.۵ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۱/۴ ۸.۴ در ۴.۲ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۲/۱ ۱۶ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۲/۲ ۱۳ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۲/۳ ۱۰ در ۳.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۳/۱ ۹.۴ در ۹.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۳/۲ ۷.۴ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۳/۳ ۵.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۳/۴ ۴.۴ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۴/۱ ۹.۴ در ۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۴/۲ ۷.۴ در ۷.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۴/۳ ۵.۴ در ۵.۲ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۵/۱ ۱۰.۴ در ۱۰.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۵/۲ ۸.۴ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۵/۳ ۶.۴ در ۶.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۵/۴ ۴.۴ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۶/۱ ۱۱.۶ در ۱۰.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۶/۲ ۹.۶ در ۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۶/۳ ۷.۶ در ۷.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۶/۴ ۵.۶ در ۵.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۷/۱ ۱۴.۴ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۷/۲ ۱۱.۴ در ۶.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۷/۳ ۸.۴ در ۵.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۸/۱ ۱۰.۴ در ۱۰.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۸/۲ ۷.۴ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۸/۳ ۴.۴ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۹/۱ ۱۲.۴ در ۱۲.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۹/۲ ۱۰.۴ در ۱۰.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۹/۳ ۸.۴ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۲۹/۴ ۶.۴ در ۶.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۳۰/۱ ۱۶.۴ در ۹.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۳۰/۲ ۱۳.۴ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۳۰/۳ ۱۰.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۳۰/۴ ۷.۴ در ۳.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۳۱/۱ ۱۰.۴ در ۹.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۳۱/۲ ۸.۴ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۳۱/۳ ۶.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۳۲/۱ ۲۰.۴ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۳۲/۲ ۱۶.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری
کد B-۳۲/۳ ۱۲.۴ در ۴.۶ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۹ روز کاری

+ لیست قیمت برچسب با قالب خاص - یووی ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
کد B-۰۱/۱ ۱۵.۴ در ۱۲.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۰۱/۲ ۱۲.۴ در ۱۰.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۰۱/۳ ۹.۴ در ۷.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۰۱/۴ ۶.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۰۲/۲ ۱۳.۴ در ۳.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۰۲/۱ ۱۷.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۰۲/۳ ۱۰.۴ در ۲.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۰۳/۱ ۱۹.۴ در ۶.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۰۳/۲ ۱۶.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۰۳/۳ ۱۳.۴ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۰۴/۱ ۱۵.۴ در ۱۱.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۰۴/۲ ۱۱.۴ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۰۴/۳ ۷.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۰۵/۱ ۱۶.۴ در ۱۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۰۵/۲ ۱۳.۴ در ۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۰۵/۳ ۱۰.۴ در ۷ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۰۵/۴ ۷.۴ در ۵ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۰۶/۱ ۱۵.۴ در ۸.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۰۶/۲ ۱۲.۴ در ۶.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۰۶/۳ ۹.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۰۶/۴ ۶.۴ در ۳.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۰۷/۱ ۱۵.۴ در ۹.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۰۷/۲ ۱۲.۴ در ۷.۶ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۰۷/۳ ۹.۴ در ۵.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۰۸/۱ ۱۴.۹ در ۱۰.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۰۸/۲ ۱۱.۹ در ۸.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۰۸/۳ ۸.۹ در ۶.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۰۸/۴ ۶.۹ در ۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۰۹/۱ ۱۴.۹ در ۱۰.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۰۹/۲ ۱۱.۹ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۰۹/۳ ۸.۹ در ۶.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۰۹/۴ ۵.۹ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۰/۱ ۲۰.۴ در ۶.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۰/۲ ۱۷.۴ در ۵.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۰/۳ ۱۴.۴ در ۴.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۱/۱ ۱۷.۹ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۱/۲ ۱۵.۴ در ۶.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۱/۳ ۱۲.۹ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۱/۴ ۱۰.۴ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۲/۱ ۲۵.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۲/۲ ۲۰.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۲/۳ ۱۵.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۲/۴ ۱۰.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۳/۱ ۱۲.۴ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۳/۲ ۱۰.۴ در ۶.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۳/۳ ۸.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۳/۴ ۶.۴ در ۳.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۴/۱ ۱۷.۴ در ۴.۶ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۴/۲ ۱۵.۴ در ۴.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۴/۳ ۱۳.۴ در ۳.۶ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۵/۱ ۱۹.۴ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۵/۲ ۱۵.۴ در ۵.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۵/۳ ۱۱.۴ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۶/۱ ۲۱.۴ در ۶ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۶/۲ ۱۷.۴ در ۵ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۶/۳ ۱۳.۴ در ۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۷/۱ ۲۵.۴ در ۶.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۷/۲ ۲۱.۴ در ۵.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۷/۳ ۱۷.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۷/۴ ۱۳.۴ در ۳.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۸/۱ ۲۲.۴ در ۹.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۸/۲ ۱۷.۴ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۸/۳ ۱۲.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۹/۱ ۲۱.۴ در ۹.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۹/۲ ۱۸.۹ در ۷.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۹/۳ ۱۴.۴ در ۶.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۹/۴ ۱۰.۹ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۱۹/۵ ۷.۴ در ۳.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۰/۱ ۱۶.۴ در ۱۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۰/۲ ۱۲.۹ در ۱۱.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۰/۳ ۹.۴ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۰/۴ ۶.۷ در ۵.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۱/۱ ۱۷.۴ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۱/۲ ۱۴.۴ در ۶.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۱/۳ ۱۱.۴ در ۵.۵ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۱/۴ ۸.۴ در ۴.۲ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۲/۱ ۱۶ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۲/۲ ۱۳ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۲/۳ ۱۰ در ۳.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۳/۱ ۹.۴ در ۹.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۳/۲ ۷.۴ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۳/۳ ۵.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۳/۴ ۴.۴ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۴/۱ ۹.۴ در ۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۴/۲ ۷.۴ در ۷.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۴/۳ ۵.۴ در ۵.۲ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۵/۱ ۱۰.۴ در ۱۰.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۵/۲ ۸.۴ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۵/۳ ۶.۴ در ۶.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۵/۴ ۴.۴ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۶/۱ ۱۱.۶ در ۱۰.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۶/۲ ۹.۶ در ۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۶/۳ ۷.۶ در ۷.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۶/۴ ۵.۶ در ۵.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۷/۱ ۱۴.۴ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۷/۲ ۱۱.۴ در ۶.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۷/۳ ۸.۴ در ۵.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۸/۱ ۱۰.۴ در ۱۰.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۸/۲ ۷.۴ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۸/۳ ۴.۴ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۹/۱ ۱۲.۴ در ۱۲.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۹/۲ ۱۰.۴ در ۱۰.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۹/۳ ۸.۴ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۲۹/۴ ۶.۴ در ۶.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۳۰/۱ ۱۶.۴ در ۹.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۳۰/۲ ۱۳.۴ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۳۰/۳ ۱۰.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۳۰/۴ ۷.۴ در ۳.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۳۱/۱ ۱۰.۴ در ۹.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۳۱/۲ ۸.۴ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۳۱/۳ ۶.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۳۲/۱ ۲۰.۴ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۳۲/۲ ۱۶.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری
کد B-۳۲/۳ ۱۲.۴ در ۴.۶ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۱۱ روز کاری

+ لیست قیمت برچسب با قالب خاص - سلفون براق ۱۰۰۰ تایی

مشخصات سایز فایل (سانتی متر) نوع کار سرعت چاپ قیمت(تومان) تحویل عملیات
کد B-۰۱/۱ ۱۵.۴ در ۱۲.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۱/۲ ۱۲.۴ در ۱۰.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۱/۳ ۹.۴ در ۷.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۱/۴ ۶.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۲/۲ ۱۳.۴ در ۳.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۲/۱ ۱۷.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۲/۳ ۱۰.۴ در ۲.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۳/۱ ۱۹.۴ در ۶.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۳/۲ ۱۶.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۳/۳ ۱۳.۴ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۴/۱ ۱۵.۴ در ۱۱.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۴/۲ ۱۱.۴ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۴/۳ ۷.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۵/۱ ۱۶.۴ در ۱۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۵/۲ ۱۳.۴ در ۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۵/۳ ۱۰.۴ در ۷ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۵/۴ ۷.۴ در ۵ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۶/۱ ۱۵.۴ در ۸.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۶/۲ ۱۲.۴ در ۶.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۶/۳ ۹.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۶/۴ ۶.۴ در ۳.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۷/۱ ۱۵.۴ در ۹.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۷/۲ ۱۲.۴ در ۷.۶ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۷/۳ ۹.۴ در ۵.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۸/۱ ۱۴.۹ در ۱۰.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۸/۲ ۱۱.۹ در ۸.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۸/۳ ۸.۹ در ۶.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۸/۴ ۶.۹ در ۴.۸ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۹/۱ ۱۴.۹ در ۱۰.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۹/۲ ۱۱.۹ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۹/۳ ۸.۹ در ۶.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۰۹/۴ ۵.۹ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۰/۱ ۲۰.۴ در ۶.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۰/۲ ۱۷.۴ در ۵.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۰/۳ ۱۴.۴ در ۴.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۱/۱ ۱۷.۹ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۱/۲ ۱۵.۴ در ۶.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۱/۳ ۱۲.۹ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۱/۴ ۱۰.۴ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۲/۱ ۲۵.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۲/۲ ۲۰.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۲/۳ ۱۵.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۲/۴ ۱۰.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۳/۱ ۱۲.۴ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۳/۲ ۱۰.۴ در ۶.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۳/۳ ۸.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۳/۴ ۶.۴ در ۳.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۴/۱ ۱۷.۴ در ۴.۶ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۴/۲ ۱۵.۴ در ۴.۱ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۴/۳ ۱۳.۴ در ۳.۶ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۵/۱ ۱۹.۴ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۵/۲ ۱۵.۴ در ۵.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۵/۳ ۱۱.۴ در ۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۶/۱ ۲۱.۴ در ۶ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۶/۲ ۱۷.۴ در ۵ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۶/۳ ۱۳.۴ در ۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۷/۱ ۲۵.۴ در ۶.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۷/۲ ۲۱.۴ در ۵.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۷/۳ ۱۷.۴ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۷/۴ ۱۳.۴ در ۳.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۸/۱ ۲۲.۴ در ۹.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۸/۲ ۱۷.۴ در ۷.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۸/۳ ۱۲.۴ در ۵.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۹/۱ ۲۱.۴ در ۹.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۹/۲ ۱۸.۹ در ۷.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۹/۳ ۱۴.۴ در ۶.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۹/۴ ۱۰.۹ در ۴.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۱۹/۵ ۷.۴ در ۳.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۰/۱ ۱۶.۴ در ۱۴.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۰/۲ ۱۲.۹ در ۱۱.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۰/۳ ۹.۴ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۰/۴ ۶.۷ در ۵.۹ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی ------- ۶ روز کاری
کد B-۲۱/۱ ۱۷.۴ در ۸.۴ یک رو ۱۰۰۰ عددی عادی